Obzirom na situaciju vezano za ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19 predsjedništvo ZŠRU VUkovar donijelo je odluku o zatvaranju svih ribolovnih voda kojima upravlja ZŠRU Vukovar. Ova odluka donešena je po napucima i pravnim aktima od strane Stožera civilne zaštite RH dana 21. ožujka 2020. godine, a na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. 82/15, 118/18 i 31/20) te na shvaćanju ozbiljnosti situacije vezano za širenje virusa.

Na ovaj način želimo zaštiti sve naše članove kao i ribočuvare od moguće infekcije. Provedbu ove odluke će vršiti ribočuvarska služba u suradnji sa kriznim stožerom civilne zaštite i policije. Još jednom molimo sve ribolovce da se pridržavaju uputa i odluka te da svojim postupcima ne dovode u opasnosti sebe i druge, a i kako bi izbjegli zakonske i novčane sankcije. 

Obavijest o povlačenju ove odluke biti će promptno objavljeno na službenim stranicama ZŠRU Vukovar kao i na lokalnim radio postajama čim to stručne službe dozvole.

 

Zajednica ŠRU Vukovar

 

Ostanite doma, ostanite zdravi!

Bistro!