OBAVIJEST SVIM NAŠIM UDRUGAMA I ČLANOVIMA
Stožer civilne zaštite Grada Vukovara na izvanrednoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2020. donosi:

ODLUKU

O

ODOBRENJU REKREATIVNOG RIBOLOVA ZA ČLANOVE ZAJEDNICE ŠPORTSKO-RIBOLOVNIH  UDRUGA VUKOVAR

 I

OSTALIH REKREATIVNIH RIBOLOVACA

I.

Odobrava se rekreativni ribolov za članove Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar i ostalih rekreativnih ribolovaca na svim ribolovnim područjima kojima upravlja Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar, osim ribolovnih voda Grabovo i staro korito rijeke Vuke.

S obzirom da Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar ima velik broj članova i na području drugih općina i gradova, na zahtjev Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar,   ribolovne vode Grabovo i staro korito rijeke Vuke ostaju zatvorene dok se ne ukine Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 23. ožujka 2020.g.,  kako ti članovi ne bi bili u neravnopravnom položaju s obzirom na ostale članove.

II.

Svim osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije i karantene STROGO je zabranjeno posjećivanje voda i obavljanje ribolova.

III.

Rekreativni ribolov obavlja se isključivo pojedinačno i na vlastitu odgovornost, u skladu sa svim dosadašnjim odredbama i pravilima Statuta, Gospodarske osnove i odluka Skupštine Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar.

IV.

Zabranjen je bilo kakav oblik druženja, okupljanja i pripremanja hrane na vodama na kojima je dozvoljen ribolov.

V.

Jedan ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto za obavljanje ribolova.

Svaki ribolovac dužan je imati svoju dodatnu opremu za obavljanje ribolova.

VI.

Svaki ribolovac odgovoran je za poštivanje gore navedenih mjera i svih mjera propisanih od Stožera civilne zaštite RH.

Kontrolu poštivanja odredbi provodit će civilna zaštita, policija i ribočuvarska služba Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar.

U slučaju nepoštivanja gore navedenih pravila, osobe će biti prijavljene, udaljene s ribolovne vode te snositi sankcije propisane zakonom.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 810-01/20-01/5

URBROJ:2196/01-02-20-8

Vukovar, 16. travnja 2020.

NAČELNIK STOŽERA

CIVILNE ZAŠTITE GRADA VUKOVARA

Marijan Pavliček, prof.

Svim našim članovima...
Aktivnosti Zajednice ŠRU Vukovar su cijelo vrijeme bile usmjerene na dobivanje suglasnosti za rekreativni ribolov..
U cilju toga očekujemo pozitivan odgovor od Civilne zaštite u narednim danima..
Stoga pratite našu stranicu kako bi bili pravovaljano informirani...

Lijep pozdrav!

Bistro!

Obzirom na situaciju vezano za ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19 predsjedništvo ZŠRU VUkovar donijelo je odluku o zatvaranju svih ribolovnih voda kojima upravlja ZŠRU Vukovar. Ova odluka donešena je po napucima i pravnim aktima od strane Stožera civilne zaštite RH dana 21. ožujka 2020. godine, a na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. 82/15, 118/18 i 31/20) te na shvaćanju ozbiljnosti situacije vezano za širenje virusa.

Na ovaj način želimo zaštiti sve naše članove kao i ribočuvare od moguće infekcije. Provedbu ove odluke će vršiti ribočuvarska služba u suradnji sa kriznim stožerom civilne zaštite i policije. Još jednom molimo sve ribolovce da se pridržavaju uputa i odluka te da svojim postupcima ne dovode u opasnosti sebe i druge, a i kako bi izbjegli zakonske i novčane sankcije. 

Obavijest o povlačenju ove odluke biti će promptno objavljeno na službenim stranicama ZŠRU Vukovar kao i na lokalnim radio postajama čim to stručne službe dozvole.

 

Zajednica ŠRU Vukovar

 

Ostanite doma, ostanite zdravi!

Bistro!

Javljamo svim našim čalanovima da je naš prijatelj, dugogodišnji djelatnik u športskom ribolovu, počasni član te predsjednik stegovne i natjecateljske komisije Ivan Selak preminuo. Počivao u miru.

osmrtnica

Pozivamo sve zainteresirane na 16. otvoreno prvenstvo lova ribe udicom na plovak koje će se održati 05.08.2019. Za sve informacije pogledajte na plakatu niže. Očekujemo vas uz ribički pozdrav Bistro!

 

Obavijest ribičima,

molimo sve koji imaju bilo kakvu građevinu, splavove, pontonce na trećoj tabli na "Grabovu" (od drvenog mostića do nove negoslavačke brane) da ga sami rastave i uklone jer kad krenu radovi i bageri počnu uređivati desnu stranu obale za iste ne odgovaramo.

Unaprijed hvala uz ribički pozdrav Bistro!